Личный кабинет

Боерык фигыль. (рус төркеме, 7нче сыйныф)


Боерык фигыльләрне җөмләдә урынлы куллана белү күнекмәләрен булдыру; боерык фигыльне тексттан табу, башка сүз төркемнәреннән ясый белү, аны сөйләмдә куллану күнекмәләрен формалаштыру һәм камилләштерү.

 

document
Боерык_фигыльл?рне_гомумил?штереп_кабатлау.__7нче_сыйныф,_рус_т?ркеме..docx

Добавлено: 10.12.2014
Рейтинг: -
Комментарии:
0
Просмотров 661
Сказали спасибо 0
Сказать спасибо
footer logo © Образ–Центр, 2021. 12+