Личный кабинет

Использование ИКТ на уроках географии


Сучасні комп’ютерні ( ІК) технології представляють великі можливості для роз-витку процесу освіти. Ще К.Д Ушинський підмітив: «Дитяча природа потребує наоч-ності». В історію пішли картини, схеми, таблиці, і сьогодні на уроці використання де-монстраційних комп’ютерних технологій стає більш ефективним засобом викладання географії у школі. Інформаційно – комп’ютерні технології передбачають використання на уроках комп’ютера та мультимедійного проектора, дошки. Мультимедія – це засоби це інструмент пізнання на різних уроках, що сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, отриманню навичок, накопиченню фактичних знань, а також розвитку інформаційної грамотності. Мультимедія вносить і етичний компонент – комп’ютерна технологія ніколи не замінить зв'язок між учнями. Вона тільки може підтримувати потенціал їх спільного прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в різних навчальних ситуаціях, де учні, вивчають предмет, приймають участь в діалозі з однолітками і викладачами відносно вивченого матеріалу. Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль в розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів. Надзвичайно широкі можливості для цього представляють сучасні інформаційні комп’ютерні технології. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ до-зволяють не тільки надати учням велику кількість готових, чітко відібраних, відповід-ним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності. Спостерігається підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, так як задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Ви-користання мультимедійних презентацій цілеспрямовано на будь – якому етапі вивчен-ня теми і засвоєння навчального матеріалу. Дана форма дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що дозволяє полегшити процес запам’ятовування та засвоєння знань . Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час ви-вчення , вивільнює ресурси здоров’я дітей. Учнів притягує новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес. Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:  Засвоїти базові знання з предмета;  Систематизувати засвоєні знання;  Сформувати навики самоконтролю;  Сформувати мотивацію до учіння в цілому і до географії зокрема.  Надавати навчально – методичну допомогу учням в самостійній роботі над навчальним матеріалом.

 

document
погода.1.pptx

Добавлено: 10.05.2009
Рейтинг: -
Комментарии:
0
Просмотров 3765
Сказали спасибо 0
Сказать спасибо
footer logo © Образ–Центр, 2020. 12+