Личный кабинет
Разработка урока по татарскому языку для русскоязычных учащихся 1 класса.
Разработка урока по татарскому языку для учащихся 3 классов русскоязычных групп.
Разработка урока по литературному чтению для русскоязычных учащихся 4 класса.
Разработка урока по литературному чтению для русскоязычных учащихся 4 класса.Урок построен по сингапурской методике. Использовала структуры Таймд Пэа Шэа, Раунд Тейбл.
Разработка урока по татарскому языку для учащихся 4 класса. Урок по развитию связной речи для учащихся татар русских школ.
Аннотация Рус мәктәбенең 3нче сыйныфында укучы татар балалары өчен “сыйфат”темасы буенча дидактик материл. Мөстәкыйль эшләү өчен тәкъдим ителә торган бу материал дәрес- леккә өстәмә итеп бирелә.Укучыларның фикерләү эшчәнлеген ак- тивлаштыру, аларның тел күренешләрен тирәнрәк аңлауларына ирешүдә,үткән материалны ныгыту һәм кабатлау кебек эшләрне башкаруда бу карточкаларның ярдәме зур. Бу дидактик материал укучылар белән индивидуаль эшләү өчен төзелде.Дәреслектәге күнегүләрне бик тиз һәм дөрес үтәгән бала- ларга укытучы дидактик материал өләшеп, аларның сәләтләрен үстерергә ярдәм итә.Дәреслектәге күнегүнең күләме зуррак яки укучыга авыррак булса,андыйларга дидактик материаллардан кечерәк күләмле гадирәк карточкалар сайлап алына.Кайбер кар- точкалардагы күнегүләрне класстагы барлык укучылар белән үтәр- гә мөмкин.Мондый очракларда биремнәрне телдән эшләтергә дә була. Бу карточкалар яңа теманы үткәндә;мөстәкыйль эшләр вакытын- да;яңа теманы үтеп бетергәч,кабатлауда;ел ахырында үткәннәрне кабатлаганда да кулланыла.
footer logo © Образ–Центр, 2021. 12+